Springer guttene ser forundret på hvor mye vann det kommer av en Flat.