Hjørdis og Herman ble BIR og BIM og fikk rosetter og premier.