Kera som skal flytte til Finn Andre og Per Tommy Fjeldheim i Hokksund.