Barnebarnet Elias på 10 mnd gjør seg kjent med valpene.