Terje,Eivind,Vegard og Sølvi Jensløkken henter Mira,28.06.08.